Messaging som bygger relationer

Messaging som bygger relationer

Generellt är företag dåliga på att engagera sina kunder med de utskick de skapar, visar konsumentundersökningen genomförd av Kantar SIFO på uppdrag av Posti Messaging. Självklara kommunikationskanaler som tex fakturor uppfattas sällan som värdefulla. Rapporten är baserad på konsumenter i Sverige, Norge och Finland och påvisar även skillnader per bransch som energi, consumer finance, försäkringar med flera.

Fyll in formuläret till höger och få tillgång till hela rapporten och se hur messaging i din bransch upplevs av konsumenterna.

Några resultat från rapporten:

95% av konsumenterna läser de messagings de får av företag och hela 70% sparar dem...

...unga konsumenter reagerar markant mer negativt på messagings skickade från företag...

...1 av 3 uppfattar inte varför de fått utskicket och 1 av 2 anser inte att utskicken är värdefulla för dem...

 

Varför gjorde vi en stor konsumentundersökning?

I vår digitaliserade värld har den personliga kontakten mellan kund och företag blivit allt mer sällsynt. Ärenden som tidigare hanterades i ett fysiskt möte eller per telefon, löser kunderna idag på hemsidan eller i en app. Konsekvensen har blivit att fakturan,

kontoutdraget eller årsbeskedet, det vi kallar messaging, ibland är den enda påtagliga kontakt vi har med banken, försäkringsbolaget eller bredbandsleverantören. Därmed har messaging blivit en kanal som i högre grad än tidigare påverkar relationen mellan kund och leverantör.

För att bättre förstå hur konsumenter mottar och uppfattar olika typer av messaging har vi, tillsammans med. Kantar Sifo genomfört en omfattande undersökning. Resultatet visar att messaging sällan bidrar till att stärka kundrelationen. Oftast lämnas kunden likgiltig, och i värsta fall orolig eller irriterad. Därför vill vi på Posti Messaging utmana och visa hur företag kan bli bättre på att jobba med sin messaging. Vi vill att fler företag lär sig utnyttja potentialen i messaging, inte bara för att hantera praktiska ärenden, utan även som ett verktyg för att stärka relationen till sina kunder.

Välkommen att ladda ner rapporten där vi delar med oss av insikter från undersökningen för att förstå hur kunder i er bransch upplever olika typer av messeging. Trevlig läsning!

 

Subscribe to our newsletter