posti-messaging-logo-200

Konsumenter förväntar sig mer av elbolagens kommunikation

Felfri elleverans räcker inte för att skapa nöjda elkunder 

 

Många elbolag jobbar med att förbättra kundupplevelsen och relationen. Vad bolagen ofta slås av är att en felfri elleverans inte räcker för att få nöjdare kunder eller fler kunder.  

 

 

Vi har tillsammans med SIFO gjort en större marknadsundersökning om hur elkunden upplever kommunikationen från sitt elbolag. Den visar på att det finns behov av förbättring av kundupplevelsen. Välkommen att ladda ner hela undersökningen här till höger redan nu! 

 

Vi märker också i våra kundkontakter att flera bolag aktivt arbetar med att flytta flöden till digitala kanaler och vill var mer kundanpassade i sin kommunikation som t.ex.  

 

 

  • Anpassa fakturans innehåll efter mottagaren 
  • Lyfta vanliga kundtjänstfrågor för att minska samtal om fakturan  
  • Budskap om miljöarbetet eller laddstolpar för elbilar.  
  • På ett enkelt sätt informera kunder vid strömavbrott.  

  

Kantar SIFO – Vad tycker elkunderna om er kommunikation?

 

Resultatet från den stora konsumentundersökningen visar att fler än nio av tio elkunder, tar del av vad som står på elräkningen oavsett om den kommer i fysisk eller digital form. Utskicken får både uppmärksamhet och har en räckvidd som få reklamkanaler kommer i närheten av. Den är ett kraftfullt verktyg för att bygga relationer och påverka kunderna. Samtidigt visar undersökningen att energibolagens utskick inte engagerar mottagaren. Bara en av tjugo kunder upplever något positivt. Särskilt kan till och med yngre reagera negativ och få en upplevelse av oro, stress eller irritation. Vem har råd att regelbundet trigga negativa känslor hos sina kunder?  

 

En tydlig slutsats från undersökningen är att messaging har stor potential till att bygga kundrelationer. Flera bolag borde därför se över sin kommunikation, tänka nytt och dra nytta av moderna tjänster för att engagera sina kunder.

 

Se Johan berätta hur vi ser på energibranschen och hur vi kan hjälpa er:

Läs mer om vår Customer communication solution
 
 
Läs mer om vår multikanallösning!