Digitala signaturer
med eSign

eSign är ett verktyg för digitala signaturer, attester och smarta blanketter. eSign skapar snabbare och effektivare processer där någon form av påskrift eller datainsamling från person är nödvändig. Med eSign får ni bättre kvalitet på ifylld data, snabbare godkännandeprocesser samt bättre säkerhet och kontroll över dina processer. Enklare, smartare och helt elektroniska signaturer eller blanketter helt enkelt. Vår lösning för digitala signaturer går att anpassa efter era affärsbehov och processer. Digitalisering steg för steg för att förenkla.

eSign är ett fullt digitaliserat signatursystem som är bl.a. kopplat till Nordiskt BankID och ger en säker autentisering via sms, plattor, smartphones eller webgränssnitt. Produkten kan användas på distans som i butik eller kontor.

Först och främst ska digitala signaturer vara enkla att använda. eSign är enkelt och intuitivt som användare lär sig snabbt och kan använda med en gång. Vår korta 3 minuters video visar er utvalda funktioner.

Fyll i formuläret till höger för att se filmen!

Fyll i formuläret för att se filmen!