Dynamic conversation

Konsumenter har förändrat beteende- Hur kommer du ikapp med din kommunikation?

Vi är ständigt uppkopplade och konsumerar en oändlig mängd data i form av text, ljud, bild och film. De nya digitala medierna lyckas att locka och engagera mottagaren, på samma sätt som traditionella media inte har möjlighet till. Modern kommunikation låter mottagaren enkelt klicka sig enkelt vidare till nyheter som är intressanta och relevanta, hänsyn tas naturligtvis till om sidan öppnas i mobil eller lap-top. 

Gör kundupplevelsen intressantare och enklare med film och animering

Komplettera dagens kommunikation med ny webbteknik som gör din kommunikation interaktiv och låter mottagaren styra vilken information som ska visas.  Skicka e-post eller SMS till din kund och länka till webbaserade sidor i HTML 5. Du kan då enkelt förse t.ex dina välkomstbrev, fakturor eller andra dokument, med steg-för steg animeringar eller i en film berätta fördelarna med dig som leverantör, och ge kunden en rabatt på en tilläggstjänst.

Bli mer träffsäker med kunddriven kommunikation  

Digital kommunikation kan lätt individ- och målgruppsanpassas. Med verktyg för dataanalys går det att ständigt att förfina dina budskap efter hur dina kunder väljer att läsa och ta del av budskapen. Du får helt nya möjligheter att låta mottagaren styra vad som engagerar, när och hur de vill läsa.

Extra säkerhet med mobilt BankID

Alla websidor har en unik och ej sökbar adress. Sidan kan även vara låst och öppnas med autentisering, som tex mobilt BankID. Säkrare kan dina meddelanden inte bli.

Vi hjälper dig att dra nytta av den senaste tekniken, utan att du behöver göra kostsamma investeringar i din IT miljö

Fyll i formuläret om du vill veta mer >>

 

Vad tycker egentligen konsumenterna om företagens kommunikation? 

Många läser och sparar messagings

För att bättre förstå hur konsumenter mottar och uppfattar olika typer av messaging har vi, tillsammans med Kantar Sifo, genomfört en omfattande undersökning. Resultatet visar att företagens kommunikation sällan bidrar till att stärka kundrelationen. Det finns åtgärder som varje företag kan göra för att stärka sina messagings. 

Läs rapporten

 

Så här fungerar Dynamic Konversation

Från multikanal till dynamisk konversation

Customer Communication Solution

 

I din multikanalstrategi hjälper vi dig från första steg till sista

1. Du skickar filen till oss i överenskommet format

2. Budskapet riktas till rätt målgrupp

3. Meddelandet anpassas till kanalerna (print, digital m.m)

4. Dokumenten skapas för varje mottagare

5. Dokumenten skickas till rätt kunder, med rätt information och i rätt kanal

6. Kunderna får sitt personaliserade meddelande

 

Dynamic Conversation - interaktiv kundupplevelse 

Kommunikationsflödet multikanal 


Vi vet med stöd av vår Kantar SIFO undersökning att 9 av 10 konsumenter läser all kommunikation de får. 

Det är nu magin sker!  

7. Kundkommunikationen skickas iväg via sms eller epost

8. Kunden får access till kundunik länk med sin specifika information 

9. Vid behov autentiserar sig kunden med BankID

10. Kunden får tillgång till relevant och anpassad information 

11. Kunden kan kommunicera med avsändaren via den personliga HTML 5 sidan

Bara er fantasi och ert behov sätter gränser för vad ni kan göra. Dynamic Conversation kan självklart också användas som en fristående tjänst.

Fyll i formuläret om du vill veta mer

Subscribe to our newsletter